zaterdag

Pleegzorg


Na 20 jaar pleegmoeder te zijn vraag ik me wel eens af waarom ik het volhou en nog steeds zo gemotiveerd ben. Dat is niet omdat de omgeving zo enthousiast is of de dat de pleegzorginstantie zo achter je staat. Als het moeizaam ging met een kind waren er niet zoveel mensen bij wie je even kon klagen. Het steevaste antwoord was: Je hebt er toch zelf voor gekozen?

Ja, je hebt zelf vrijwillig voor die kinderen gekozen... hoe vaak heb ik die zin niet gehoord? En nog wel in allerlei variaties: Je hebt zelf voor die man gekozen... je hebt zelf 5 kinderen genomen.... je bent toch zelf hier gaan wonen.... je hebt zelf die pleegkinderen genomen...
Natuurlijk iedereen maakt keuzes, maar als je de verknoeide kinderen van een ander neemt dan mag daar wel wat tegenover staan. Geld, sympathie, hulp enz.
Er zitten enkele mensen en hulpverleners tussen die dat doen en kunnen, maar de pleegzorginstanties en Jeugdzorg zijn  zo kortzichtig en zo vaak kindonvriendelijk. Ze werken met dossiers, niet met kinderen, zij hebben de opleiding gedaan en maken het beleid. Hebben in de meeste gevallen nog niet eens een pleegkind gezien, laat staan opgevoed. 
Ze geloven de verhalen dan ook vaak niet. Weten het zo vaak beter en hebben van die onuitvoerbare ideeën. (Hoewel er heel goede begeleiders en gezinsvoogden tussen zitten.)

Al deze mensen die voor de instanties werken, verdienen hun (soms riante) salaris aan het simpele feit, dat deze kinderen bestaan. Pleegouders, die het werk doen, emotioneel er soms aan onderdoor gaan, staan onderaan de pikorde en hebben weinig tot niets in te brengen. Moeten soms  een man met een titel dr. erbij halen om de instantie te overtuigen. 
Ik vind dat jammer, ben er zelf bijna aan onderdoor gegaan, omdat ik dacht te kunnen vechten tegen een instantie. Gelukkig kwam ik er op tijd achter dat dat niet kan. Zij liggen niet wakker van een beschadigd kind, maar jij wel. Zij hebben de theoretische kennis, jij het echte kind, dat zo wanhopig naar rust verlangt.
Ik vind het jammer als het zo gaat.

Ondanks dat blijf ik er van overtuigd dat het om kinderen in nood gaat en daar gaat mijn hart naar uit. Of het nu onmachtige ouders heeft waar het na een tijd weer naar teruggaat of dat het kind niet meer bij de ouders mag wonen. Zodra ik een telefoontje krijg van Jeugdzorg krijg of ik voor een paar weken/maanden voor een kind wil zorgen, gebeurt er iets met me. Wees welkom kleintje, we gaan er iets van maken!

dinsdag

Kellergeist


Alweer 4 maanden wonen we in ons huis in Duitsland. Ondanks onze goede voorbereiding op het wonen in een ander land stuiten we toch regelmatig op verrassingen. Toen we vorig jaar met de makelaar dit huis bekeken, lieten ze ons een enorme kelder zien. Zeker 20 m2. In die kelder stond een groot groen ding dat kennelijk aan stond, want het maakte een enorm lawaai. Net of er een ventilator hard aan het werk was. Bij navraag bleek dat ook zo te zijn: het was de warmes Wasserpumpe, die z'n best stond te doen om het water voor de keuken en de douche warm te maken en te houden. Een soort boiler, zeg maar.
We hadden zo'n ding nog nooit gezien en lieten ons graag voorlichten over het gemak ervan en dat hij zo weinig stroom nam. Omdat we als een blok waren gevallen voor dit huis, de tuin en de plek in het dorp, namen we dit grote ding in de kelder voor lief.
Nu, na 4 maanden is wel gebleken dat dit geen slechte keuze is geweest: het water is altijd warm, zelfs als er veel water gebruikt wordt. Het lawaai van dit ding, dat door de ventilator gemaakt wordt, hoor je nauwelijks als de kelderdeur dicht is.

In het weekend viel me wel op dat de ventilator maar bleef draaien, ook maandag ging dat maar door. Hij leek er geen genoeg van te krijgen. Na zeker 7 uren gedraaid te hebben kreeg ik allerlei doemscenarios: van doorbranden tot een ontploffing van het apparaat, kelder onder water en kortsluiting.
Kortom; het werd tijd er een deskundige bij te halen. Na 3 telefoontjes bij bedrijven die "nichts zu tun haben mit Wasserpumpe" kreeg ik het nummer van een bedrijf uit Bocholt, die kennelijk het probleem herkende en me vriendelijk vroeg of ik even wilde kijken om welk merk en nummer het ging. Ik naar beneden en even later kon ik hem dat vertellen. Hij zou de goede monteur sturen; morgenochtend om 8 uur.
Nauwelijks had ik de hoorn op de haak gelegd (ik heb hier een ouderwetse telefoon) of mijn Kellergeist hield op met blazen.

Vanmorgen was daar de reddende monteur die me al snel wist te vertellen dat de roosters van de ventilator vol vuil en stof zaten. Na het schoonmaken controleerde hij het apparaat en zei: Zo die alte Lady kan haar werk weer doen. Ze is al oud, zeker 30 jaar, maar nu alles weer in orde is kan ze nog best een paar jaar mee. De rust is weer gekeerd.

donderdag

Een kind in nood


Een kind in nood


Ik ben pleegmoeder geweest van getraumatiseerde en ernstig mishandelde en misbruikte kinderen. Soms kon ik veel bereiken met een kind. Door er te zijn, te laten zien, dat er ook ouders zijn, die wel te vertrouwen zijn en veel structuur te bieden. Soms bereik ik het kind niet en zal ze, ondanks mijn inspanningen ergens anders naar toe moeten, want dan kan ik niet verder. Ik voel me dan niet alleen erg onmachtig, maar weet ook, dat de hulp, die ze hard nodig heeft nog jaren op zich zal laten wachten: de wachtlijsten in Nederland zijn lang, heel lang.

Mishandeld en misbruikt

Mishandeld en misbruiktEen aantal jaar geleden kwam ze in mijn gezin: een meisje van net 10 jaar. Ze keek je niet aan, haar blik was dof. Een half jaar geleden was ze samen met haar jongere broertje uit het gezin gehaald. Ze had op school gepraat met haar beste vriendinnetje. Ze had een gevaarlijk geheim verteld en gezegd, dat ze het aan niemand mocht vertellen: haar broer had sex met haar en haar moeder sloeg en schopte haar elke dag. Haar vriendin beloofde het aan niemand te vertellen, maar kon haar belofte niet houden. Ze had het toch aan haar moeder verteld, huilend en helemaal overstuur: een moeder, die altijd schopte en sloeg en een broer, die sex met je had?
De ouders lichtten maatschappelijk werk van de school in en die had nu eindelijk de kans om de politie in te schakelen. Al jaren was dit gezin verdacht, vermoedde men, dat er dingen gebeurden, die het daglicht niet konden verdragen. Maar er was geen bewijs en men liet zich door de manipulerende moeder inpakken.

Opgepakt en veroordeeld

Opgepakt en veroordeeldDoor de aangifte van de school kwam Jeugdzorg in actie, haalde de kinderen bij de school op en bracht ze in een crisis-opvanggezin. Moeder en broer werden opgepakt, nadat de kinderen in de verhoorstudio van de afdeling Jeugd- en Zedenzaken waren gehoord. Moeder en broer werden opgepakt, verhoord en moesten zich voor de rechter verantwoorden. Ze kregen 2 jaar gevangenisstraf. In het crisisgezin  verbleven ze een half jaar. Het was een kind met vreemd gedrag: aan de ene kant erg vrij, niet wetend, wat je bij andere mensen wel of niet kon doen, ze ging haar eigen gang en kon niet leren. Ze leken helemaal niet te begrijpen waar alles over ging.
Na een half jaar kwam het meisje in ons pleeggezin. Ze speelde niet, liep als een zombie door ons huis of achter me aan. Ik ben een aantal keer erg geschrokken, omdat ze plotseling achter me stond, niets zeggend, naar beneden kijkend.

Vreemd gedrag

Vreemd gedragWe maakten vreemde dingen mee: ze wist weinig of niets van het gewone leven: tafel dekken? ze scheen niet te weten wat er allemaal op tafel moest. Tafel afruimen? hoe kreeg je die chaos aan borden, bestek en pannen in de keuken. Ze stapelde maar en liep maar heen en weer. Ze kende weinig soorten voeding, het leek wel of alles nieuw was. In het verkeer fietsen met haar was levensgevaarlijk, ze slingerde van links naar rechts, gaf niemand voorrang en wist niet hoe je veilig op een rotonde moest fietsen. Het leek wel of ze andere verkeersdeelnemers helemaal niet zag.
Ze werd op een speciale school geplaatst, maar leren was niet interessant. Haar hoofd zat vol en er kon niets meer bij. Na 3 jaar is ze geen zombie meer, maar nog steeds wereldvreemd. Met moeite heeft ze groep 8 bereikt, maar de leerstof was steeds minimaal, ik denk, dat ze nauwelijks groep 6 heeft bereikt met leren. Haar woordenschat is laag, als ze me iets vertelt, heeft ze het steeds over dinges, dat ding daar of dat groene ding achter de rode. Onbegrijpelijk als je niet weet waar ze het over heeft. Haar zelfbeeld is laag. Haar concentratie ook, ze houdt wat ze doet niet langer dan 10 minuten vol, heeft er dan ook helemaal geen plezier meer in. Ik denk, dat ze helemaal geen plezier in haar leven heeft. Het is overleven. Voor ons als pleeggezin is dit een onhoudbare situatie. Ze wordt opgegeven voor een groot onderzoek bij de kinderpsychiatrie: wachtlijst 9 maanden. Help en dat is alleen het onderzoek nog maar. Na het onderzoek komt een advies wat het beste voor haar is, waar ze zal gaan wonen en welke therapie ze zal krijgen. Ook die zaken hebben een lange, lange wachttijd.
Zoveel kinderen zijn er in nood. In Nederland!

maandag

Een pleegkind in je gezinEen pleegkind in je gezin


Een pleegkind in je gezin opnemen betekent houden van een uitdaging. Pleegkinderen hebben een moeilijk verleden achter de rug en dat uit zich in het gedrag en diverse problemen. Wat betekent het voor je gezin om een pleegkind te hebben?


Een beschadigd kind

Een beschadigd kindEen pleegkind heeft in ongunstige omstandigheden bij zijn ouders gewoond en is vervolgens uit huis geplaatst. Op emotioneel gebied, maar ook fysiek kan er van alles misgegaan zijn. Misschien heeft het hem ontbroken aan de basisbehoeften als eten en drinken, genegenheid, warmte en ondersteuning, Misschien heeft hij veel te weinig aandacht gehad en en heeft hij geen vertrouwen meer in volwassenen en kan met hen geen relaties meer aangaan. Het kan ook zijn, dat het kind sexueel misbruikt is of mishandeld en zal het getraumatiseerd zijn. Sommige pleegkinderen zijn ook gehandicapt.


Aandacht en geduld

Aandacht en geduldEen pleeggezin moet zich er goed bewust van zijn, dat het verleden van het kind grote invloed heeft op gedrag en handelen. De pleegouders zullen veel geduld, aandacht en uithoudingsvermogen moeten hebben als ze een beschadigd kind opnemen in hun gezin. Het is voor het kind niet goed als de pleegouders na een paar weken al opgeven, omdat ze wat anders verwacht hadden.


De eigen ouders

De eigen ouders
Een pleegkind is en blijft het kind van zijn eigen ouders. En hoewel de pleegouders alles bepalen in het leven van alledag, zullen ze belangrijke beslissingen aan de eigen ouders moeten overlaten of met hen overleggen. Bovendien zal er een bezoekregeling gemaakt worden voor de ouders, zodat ze hun kind regelmatig kunnen bezoeken. Een wederzijdse aanvaarding zal het kind ten goede komen. Als ouders en pleegouders elkaar gaan bestrijden leidt dit vaak tot een einde aan de plaatsing. Dit is voor de ontwikkeling van een pleegkind niet goed.

donderdag

Gevoelens van kinderen


Het gebeurt niet altijd: respect hebben voor de gevoelens van kinderen. Over het algemeen worden de emoties van kinderen afgedaan als kinderachtig en dus: van geen belang. Volwassenen lachen om de pogingen van kinderen om vriendschap te sluiten of op een andere manier zijn gevoelens te tonen voor anderen. Kindertranen zijn voor veel volwassenen een reden om te lachen.


Hoe gaan we met kinderen om?

Hoe gaan we met kinderen om?Wij durven dingen over kinderen te zeggen, die ondenkbaar zouden zijn als het over volwassenen ging. We bekritiseren de manier waarop een kind de dingen bekijkt of hoe hij zich gedraagt. We richten de aandacht op de fouten van een kind en bestoken hem met kritische woorden en doen dat ook nog in het bijzijn van andere kinderen en volwassenen. Vaak voelen we ons vrij alles over het kind met een ander te bespreken, zijn eerlijkheid, zijn dromen, zijn gedachten en zijn vriendschappen. We geven een kind vaak adviezen, zonder dat hij erom vraagt. We vinden, dat een kind ons moet geloven en doen wat we zeggen. Allemaal voor zijn eigen bestwil.


Omstandigheden en gevoelens

Omstandigheden en gevoelensToch is het niet zo moeilijk een lijst te maken van dingen, waar zowel volwassenen als kinderen heel boos of verdrietig over kunnen worden. Jaloezie, liefdeloosheid, angst, onrechtvaardige kritiek, plannen, die mislopen, bedreiging en geweld, verlies van een geliefd persoon. Wat maakt het nu, dat als deze dingen een volwassenen overkomt, dat men hem dan serieus neemt en wanneer het een kind overkomt, men het soms wat lacherig afdoet? De onderscheidende factor is macht. Kindergevoelens zijn minder belangrijk, want een kind heeft geen macht en heeft niets te zeggen. Dit is het zwakke punt in de relatie tussen volwassenen en kinderen. Het is of de volwassen wereld denkt een risico te lopen als men de kinderen serieus gaat nemen. Om er voor te zorgen de controle te houden? Zowel racisme, sexisme en respectloos behandelen zijn uitingen om de controle te behouden. Wat is dan respectloos? De nietigverklaring van gevoelens en zeggen, dat is kinderachtig en dus minderwaardig.


Gevoelens aanvaarden

Gevoelens aanvaarden
Dat volwassenen zo vaak ongeduldig naar kinderen zijn kun je gooien op het snelle en moderne leven. Vroeger was de samenleving eenvoudiger en minder snel. De gezinnen waren zo ingericht, dat er altijd een ouder beschikbaar was om te luisteren naar kinderen. Maar ook vroeger was er niet veel belangstelling voor de gevoelens van kinderen. Dat kinderen erg boos kunnen zijn is niet onbekend. Sommige kinderen kunnen door woedeaanvallen veel aandacht krijgen. Meer maatschappelijk aanvaardbaar , maar niet minder schadelijk, is dat het kind geleerd heeft zijn boosheid te beteugelen, te verbergen of net te doen alsof er niets aan de hand is, zodat zijn gvoel niet ontkent of bespot wordt.

Vrij voelen

Vrij voelenIedereen wil het geluk voor zijn kinderen. Toch blijft vaak het gedrag van het kind naar de buitenwereld balangrijk als graadmeter van het gezin. Het kind moet zich goed gedragen, want anders.. ben ik niet goed genoeg als moeder of vader. Het gedrag van het kind kan een bedreiging vormen voor het mooie gezinnetje, dat men wil zijn. Veel volwassenen vinden kinderen maar onredelijk, koppig en oncontroleerbaar. Als ouders zich boos maken om het gedrag van hun kind zegt dat eigenlijk erg veel van hun eigen kinderachtigheid. Een kind kan niet kiezen om volgens de volwassen regels te spelen. Hij weet in feite niet eens hoe die regels zijn. Een kind voelt zich vrij, vrij om te uiten en te zeggen wat hij denkt en voelt, maar wij zetten daar zo vaak de rem op, omdat we niet echt hebben geleerd respect te tonen voor onze eigen gevoelens. En uit angst voor die gevoelens hebben we ze kinderachtig genoemd.
Een kind leert over zichzelf te denken en met andere mensen om te gaan. zoals de ouders met hem omgaan. Als alle gevoelens begrensd worden of als minderwaardig bestempeld worden, hoe kan een kind zich dan vrij ontwikkelen en worden wie hij is?

Seksueel misbruik, hoe gaat een dader te werk?


Seksueel misbruik, hoe gaat een dader te werk?
Sexueel misbruik gebeurt meestal niet door een onbekende op een willekeurige plaats. Integendeel, misbruik van een kind wordt meestal goed doordacht en voorbereid door de dader. Het is goed om als ouders te weten hoe een dader te werk gaat en waar je op moet letten.

VoorbereidingDe dader is meestal voorzien van een arsenaal aan strategieën en processen, zoals het aangaan van een emotionele band met het kind, hoe het te benaderen en voor te bereiden, zodat het gaat doen wat hij wil, dat het kind doet. Deze voorbereidingsacties zijn moeilijk  te herkennen als acties tot misbruik. Als men een kind in een vroeg stadium van misbruik wil beschermen, dan is het belangrijk om te weten van dergelijke benaderingen van de dader, zijn manieren en strategieën. Dit gaan herkennen is een bewustwording van hoe het werkt en alleen dan kan sexueel misbruik in een vroeg stadium worden herkend en effectief worden bestreden.

Strategieën van daders
Daders zijn op zoek naar meisjes, die een grote leegte hebben op emotioneel gebied. Maar ook jongens worden veel meer slachtoffer van sexueel misbruik dan over het algemeen wordt aangenomen. Jongens worden nog altijd opgevoed om zich sterk en stoer te gedragen. Wanneer de jongen dan misbruikt wordt zal hij nauwelijks in staat zijn om hierover te praten. Daders bouwen voortdurend aan een sterke emotionele band met het kind en buiten dit schaamteloos uit.

Voorbereiding
De dader is bezig met een "speciale" relatie op te bouwen met het kind. Hij is persoonlijk op het kind gericht, luistert naar haar en neemt haar uiterst serieus. Na deze inleiding en gemaakte vriendschap gaat de dader langzamerhand over tot subtiele sexueel getinte handelingen. Door af en toe over te gaan op het onderwerp sex of samen een film gaan kijken en dat blijkt toevallig een pornofilm te zijn. Op die manier wordt de relatie langzamerhand sexueel. Hij betrekt het kind in zijn duistere geheimen en laat de verantwoordelijkheid van het gebeuren bij het kind. Door spel en film zal hij het kind voorbereiden op toevallige aanrakingen en op die manier is de weg vrijgemaakt voor sexuele mishandeling of verkrachting.
Omdat er een sterke en afhankelijke band is opgebouwd met het kind wordt het kind op die manier geïsoleerd. Het durft niet over te praten en iedere keer, dat het kind en de dader alleen zijn en er iets meer gebeurt dan de vorige keer, zal deze angst om te praten sterker worden. Het brengt het kind in grote verwarring. De dader zal het kind ook gaan bedreigen als het zijn mond voorbijpraat, hij zal het misleiden en de verantwoordelijkheid van het gebeuren bij het kind leggen. Op die manier wordt de weg naar andere, betrouwbare mensen uit zijn omgeving afgesloten. Bovendien is een kind ook nog eens fysiek niet in staat om de dader te weerstaan.
Het gaat dus om de volgende aspecten:
* voorbereiding
* voorkeur van een kind
* isolatie van het kind
* het effect van geheimhouding
* geleidelijk komen tot sexueel misbruik

Misleiden van de omgeving
Het is niet alleen het kind, dat misbruikt gaat worden, wat misleid wordt door de dader, maar ook de directe omgeving van het kind. Vaak is de dader een bekende of een familielid. De omgeving moet dus ook blindgemaakt worden om niet te zien wat de werkelijke reden is van de vriendschap van de dader met het kind. Dat is te merken aan de volgende handelingen:

*  Er wordt gezocht naar voorwaarden om de vriendschap te kunnen starten en die voorwaarden worden benut. Bijvoorbeeld, oppassen terwijl de ouders samen uit kunnen gaan. Het brengen van het kind naar de sport of club.
*  Het kind langzaam voorbereiden op wat de dader wil, het langzaam introduceren van sex, in gesprek, spel en andere handelingen.
*  Het vertrouwen van de omgeving winnen, duurzame structuren aanbrengen, zodat de vriendschap logisch lijkt voor de omgeving. Waar nodig is de weerstand weerleggen en de noodzaak van de vriendschap verduidelijken.
*  Ouders manipuleren en hun visie op de vriendschap in verwarring te brengen. Zoals: Jullie kunnen haar zo moeilijk begrijpen, laat mij nou maar...

Het is voor ouders buitengewoon moeilijk om goed te kunnen inschatten wat de werkelijke reden is van iemand om zich te bemoeien met hun kind. Ik denk, dat het heel belangrijk is om je kind te beschermen tegen mensen, die het willen misbruiken. Ik denk, dat je als ouders beter te voorzichtig heirin kunt zijn. Want er is niets zo erg, dan er achter te komen, dat je kind slachtoffer is geworden van een persoon, die je dacht te kunnen vertrouwen.

maandag

Een kind dat niet speelt


Ons pleegzoontje Tom woont 2 jaar bij ons, is bijna 4 jaar en ik verheug me op de dag dat hij naar school zal gaan. Zijn gedrag is veeleisend en grensoverschrijdend. Hij komt vrijwel niet tot spelen en het lijkt er op of zijn grootste doel is mijn aandacht op een negatieve manier naar zich te trekken. Hier volgt een halve dag uit zijn leven.

Het begint al fout, ik zie het aan zijn ogen; een boze blik, hij wil me ook niet aankijken. Ik negeer het en zeg dat hij mag aankleden en daarna naar beneden mag gaan. NEE!! gilt hij, kan ik niet. Hij begint wild over de overloop te dollen en rare geluiden te produceren. Onze oudste zoon, 14, slaapt nog, want hij is een paar lessen vrij vanmorgen. Ik pak zijn stapeltje kleren, duw die in z'n handen en zeg hem naar beneden te gaan - aankleden in de woonkamer bij papa die al zit te eten. Langzaam loopt hij de trap af en begint "hartverscheurend" te brullen. Even later hoor ik dat pleegvader het verder regelt. Hij krijgt het zelfs uit hem waarom hij naar beneden gestuurd werd door mij.
Als alle kinderen beneden zijn gaan we eten. dat verloopt meestal rustig, want ons jongetje is dol op eten.
Tegen half 9 is het tijd om dochter van 6 naar school te brengen. Ik hoef Tom niet mee te nemen, omdat onze zoon inmiddels beneden is en nog niet naar school hoeft. Hij zal even oppassen. Ik zet Tom aan zijn speeltafeltje met de duplo. Hij moet daar blijven zitten en spelen terwijl ik weg ben. Nog voor ik weg ben, bouwt hij in een record tempo een huisje. Zag ik exact datzelfde huisje gisteren en eergisteren ook al niet?
Zo!! Klaar met spelen, zegt hij en hij wil opstaan. Nee, zeg ik, jij blijft hier zitten spelen totdat ik terug ben. Hij is boos, heel erg boos en laat dat zien door een boze blik en te gaan zitten met zijn gezicht in z'n handen.
Als ik terug ben, zit hij nog zo en blijkt dat 20 minuten volgehouden te hebben.

Tom mag z'n schoenen aan gaan doen om buiten te kunnen spelen. Hij start een drama over het niet aan kunnen doen van z'n schoenen. Zijn schoenen worden door de kamer gegooid en hij kijkt van mij weg. Armen over elkaar. Ik zeg: Dan maar niet, ga maar weer aan je tafeltje zitten en nog iets van de duplo bouwen. Ik heb het nog niet gezegd of zijn schoenen zijn al aan.
Hij gaat buiten fietsen op z'n driewielertje. Hij kent z'n plek waar hij mag komen, benoemt dat als ik vraag tot hoever hij mag komen en gaat fietsen. na een paar meter stapt hij af, pakt een stok die daar ligt en gaat zo hard mogelijk op z'n fietsje slaan. Omdat er een auto vlakbij geparkeerd staat, vrees ik het ergste. Ik ren erheen en kan nog net op tijd de auto voor een paar deuken behoeden. Ik pak de stok af en hij gaat weer fietsen.
Een paar minuten later komt hij terug, lacht en zegt lief: Ik heb een bloemetje voor je geplukt. Hij geeft me een boterbloem. Net op het moment dat ik dankjewel wil zeggen, zie ik in z'n andere hand, achter z'n rug, een grote afgerukte tak van een struik van de buren. (O, nee, niet weer)
Als ik vraag of hij dat gedaan heeft krijg ik (natuurlijk) geen antwoord. Ik sluit het hekje, zodat hij niet meer weg kan. Alleen nog maar in de tuin spelen. Even later zegt hij: Nieuwe stok geplukt. Ja, maar dit is geen stok, maar de struik van de buren.
Omdat hij nu niet meer het hekje uit mag, weet ik dat hij dit niet zomaar zal doen. Hij komt nu elke 2 minuten met een smoes: Plassen, vieze neus, nog geen drinken gehad, eng beestje gezien, dit gaat maar door. Inmiddels is het half 11 en ben ik alleen nog maar met Tom bezig geweest. Ik ga wat met hem drinken, spelen en een boekje lezen. Dit gaat goed, want ik ben dan echt wat met hem aan het doen.
Hij gaat weer naar buiten, maar is absoluut niet van plan te gaan spelen. De keukendeur staat open, zodat hij continue met mij in verbinding staat. Tom begint heen en weer te rennen: binnen, buiten, binnen, buiten. Ik duw hem naar buiten en doe de deur dicht. Foute boel, na 2 minuten staat hij ergens op en slaat met een steen op het keukenraam. Ik zet z'n tafeltje met stoeltje buiten en laat hem maar weer met de duplo spelen. Hij begint keihard te huilen. Als ik naar binnen loop bouwt hij weer in een hoog tempo hetzelfde huisje wat ik hem al weken zie bouwen. En ja hoor, even later roept hij: Kom kijken, huisje gemaakt. Als ik niet direct kijk, gaat hij harder roepen en blijft dit doen tot ik kom kijken.
Daarna staat hij op en loopt heen en weer roepend bij de keukendeur dat hij klaar is met spelen.
Als hij even later op de grond gaat liggen, is het tijd om in te grijpen, want hij kan zichzelf binnen 2 minuten in slaap laten vallen. Dat heb ik nog nooit gezien bij een ander kind, maar hij kan het. Ik neem hem maar weer mee naar binnen, het is toch bijna tijd om een boterham te gaan eten.

Pijn en gedrag bij een kind


In de show van een bekende TV-psycholoog werd een moeder ter verantwoording geroepen. Door haar volwassen dochter en schoonzoon. Moeder heeft nog een zoontje van 8 jaar. Hij kwam bij haar toen hij 3 maanden oud was. Eerst als pleegkind en later heeft ze hem geadopteerd. Moeder kan het gedrag van het kind niet meer aan en op dit moment zorgen dochter en man (die zelf ook 2 kinderen hebben) voor hem. Ze verwijten moeder van het wegdoen van een kind. Tussen de gesprekken door laat de camera beelden zien van het joch: een ondeugend blond, 8 jarig jongetje. Dat brutaal kijkt, steeds wegrent en nee roept als z'n moeder iets zegt. Hij gooit met dingen, rent in het wilde weg door de kamer, terwijl er dan dingen op de grond vallen en hij luid lacht.
Terwijl de moeder door haar dochter beschuldigd wordt, met bijval van de schoonzoon, zie ik het verwrongen gezicht van de moeder, het huilen staat haar nader dan het lachen, ze ziet er moe en opgejaagd uit. kan nauwelijks uit haar woorden komen als ze vertelt; dat ze hem de auto niet in krijgt als ze hem naar school wil brengen, hij daagt haar dan uit door weg te rennen, te lachen en haar uit te schelden. Ook maakt hij allerlei dingen moedwillig kapot, dingen van hemzelf en van haar.
En elke keer zie je de beelden van het joch tussendoor.

Ineens voel ik weer wat zij moet voelen; de pijn en leegte. Ik heb pleegkinderen in huis gehad met hetzelfde gedrag en dezelfde blik in hun ogen. Je begint enthousiast en doet alles om het kind zich thuis te laten voelen, maar het lijkt wel of dit onmogelijk gemaakt wordt door het gedrag van het kind. Je raakt uitgeput en wordt totaal leeggezogen door het gedrag van het kind. Een kind dat tot het uiterste gaat met op je hart trappen en proberen je woede naar boven te krijgen. Een kind wat geen liefde kan verdragen door de pijn die hij voelt. Liefde is voor een afgedankt kind een zeer pijnlijk en eng gevoel, daar vluchten ze voor of ze gaan de strijd aan. Nu is hij dan terecht gekomen bij een andere moeder, die hem met al haar liefde groot wil brengen en gaan alle alarmbellen rinkelen. Hij vecht zich weg bij haar.
De dochter en schoonzoon merken er niets van dat hun moeder de uitputting nabij is. Ze beschuldigen haar van egoïsme en denken dat ze het kind in een internaat wil stoppen om er vanaf te zijn. Ze hebben het joch in huis genomen en merken niets van dat nare leegzuigende gedrag. Natuurlijk is hij druk en kan hij zich niet goed concentreren, maar verder is hij erg lief en meegaand.  Hij zou dan regelmatig naar z'n moeder gaan. Die heeft hem steeds opgehaald en zelfs verschillende keren weer teruggebracht, omdat hij in de auto zich al zo naar gedroeg en akelige dingen zei. Moeder bracht hem terug naar de dochter en is naar huis gereden. En...zegt de dochter, hij heeft een half uur hartverscheurend gehuild dat hij bij moeder wil zijn. Zo'n slechte moeder is ze; neemt hem niet mee naar huis, zelfs een paar dagen kan ze niet eens opbrengen. De TV-psycholoog doet er nog een schep bovenop en herhaalt deze veroordeling en zegt dat zij degene is die hulp nodig heeft en een opvoedingscursus nodig heeft.
Ze huilt dan en wil alles doen om het kind aan te kunnen.

Ik zie dit aan en denk verbijsterd: ziet niemand hier wat er gaande is? Denkt niemand dat dit wel eens een hechtingsprobleem kan zijn?  Ook het aanpasgedrag van het kind is veelzeggend; bij de dochter is hij meegaand en past zich helemaal aan. Zodra moeder hem haalt hangt hij de beest weer uit. Doordat moeder al total-loss en helemaal op is, laat ze hem bij haar dochter. Daar draait zijn gedrag om in een half uur durende huilpartij. Hij is heel erg goed in staat om moeder en dochter tegen elkaar uit te spelen.
Al dit gedrag kwam weer keihard binnen bij mij; dat uitspelen, dat gedrag waarmee zo'n kind je op je hart trapt en het ongeloof van buitenstaanders. Ik denk dat het laatste nog het minst te verdragen is. Men denkt met een normaal kind te maken te hebben en beseft niet dan het een heel beschadigd kind is. Een emotionele beschadiging, misschien al opgelopen tijdens de zwangerschap, maar in ieder geval is hij afgedankt door zijn biologische moeder, waardoor hij in de pleegzorg terecht kwam en later dan geadopteerd is.
Wat deze moeder nodig heeft is begrip en uitleg over de ernstige gevolgen van onthechting. De pijn en angst die hij als baby heeft ervaren zit nog in z'n lijf en voelt hij nog dagelijks. Hij kan zich niet overgeven aan een moeder. Moeders zijn onbetrouwbaar, die doen je weg. En helaas was het al zo ver gekomen: ook de adoptiemoeder liet hem bij haar dochter achter. Ze zal moeten leren om hem niet te laten verdrinken in haar liefde, maar op een wat zakelijker manier met hem omgaan.
Hij zal steeds maar weer proberen door zijn slopende en leegzuigende gedrag haar pijn te laten voelen, misschien wel onbewust zijn pijn de hare te laten worden. Vroeg of laat zal ook de dochter kennismaken met zijn pijn en gedrag als zij hem met liefde wil overstromen.
Zo'n kind kan daar niet tegen en zal met alles in hem willen vluchten of zich er tegen verzetten.
Als hij merkt dat hij zich niet hoeft te hechten en mag zijn wie hij is dan kan het zijn dat hij tot rust komt en zal zijn verzet wat indammen. Bij moeder is hij ook nog eens alleen en bij de dochter een van de kinderen, wat hem emotioneel wat ruimte geeft. Niet alle liefde en aandacht is op hem gericht.
Ik zat echt met kromme tenen naar dit programma te kijken en besef dat er nog weinig kennis is over emotioneel beschadigde kinderen en de gevolgen ervan.