maandag

Vandaag vertrekt een kind


Vandaag vertrekt hij, ons jochie waar we 10 weken voor mochten zorgen. Door de problematische zwangerschap van moeder, kwam hij bij ons terecht. Tijdelijk, want ouders hadden met deze plaatsing ingestemd, omdat een kind van nog geen 3 een moeder nodig heeft.
Een angstig jochie werd begin december binnen gebracht, hij wist niet wat er gebeuren ging, iemand nam hem zomaar bij mama vandaan en bracht hem bij deze onbekende pleegouders.
Wat zou er door je heen gegaan zijn?
We merkten al snel dat hij zich aan ons hechtte,  wat ik in dit artikel beschreven heb. (klik)
Wel liep hij achter in z'n ontwikkeling: hij jammerde wat als er iets was, als hij naar bed moest, maar ook als hij in bad ging of iets niet wilde.
Hij gebruikte twee woorden: meer en essen. Dat is niet veel, maar bleken al snel erg belangrijke woorden. Eten is tenslotte van levensbelang en als je wilt zorgen dat je genoeg binnen krijgt is het woordje meer wel van belang.
We hebben enorm genoten van hem.
Vanmorgen om 8 uur stond de maatschappelijk werkster van Jugendamt op de stoep, om zoals afgesproken met mij hem weer thuis te brengen.
Ze zette hem in de auto en hij begon heftig te huilen. Hij wist dus nog heel goed dat zij hem al eens in de auto had meegenomen bij moeder vandaan. Dus de angst van hem, waar brengt ze me nu weer heen, was gegrond. Toen ik ook in de auto stapte werd hij weer rustig. Thuisgekomen keek hij verbaasd rond. Z´n moeder zat op de bank de baby te voeden en hij vroeg verbaasd: Mama? Baby?
Wo ist papa? Hij rende door het huis en zocht z´n vader. Evenlater kwam z´n vader binnen en vloog hij in de armen van z´n vader.
We namen afscheid en vertrokken. Ik zal je missen jochie, maar het is goed zo. Het ga je goed!

Kindermishandeling en de gevolgen



De berichten over kindermishandeling zijn alarmerend. Duizenden kinderen worden dag in dag uit mishandeld door een ouder of verzorger. In Nederland sterven ongeveer 1 tot 2 kinderen per week aan fysieke mishandeling.

Ook in Nederland worden veel kinderen mishandeld en misbruikt. Er sterven daadwerkelijk kinderen aan de gevolgen ervan. En voor degene, die het overleeft blijft het emotionele trauma. Ook al zijn de blauwe plekken al lang niet meer te zien. Vroege herkenning en behandeling is belangrijk om de gevolgen op de lange termijn te verminderen. Wanneer een kind zegt mishandeld of misbruikt te worden dient dit uiterst serieus genomen te worden.
Gevolgen van (sexuele) kindermishandeling:
 •  een laag zelfbeeld
 • sexueel getint spel of uitdagend gedrag
 • onvermogen om anderen te vertrouwen
 • boosheid en woede
 • angst
 • storend gedrag
 • gedachten over su├»cide
 • nachtmerries
 • flashbacks
 • slaapproblemen
 • leer- en concentratieproblemen
 • drugs- en alcoholmisbruik
Maar vaak zijn deze symptomen moeilijk te herkennen en worden ze verkeerd ingeschat. Ook door professionele hulpverleners. Soms komen de werkelijke problemen pas boven tafel als het kind zelf al lang en breed volwassen is. Een kind, dat mishandeld of misbruikt is heeft vaak moeite om een duurzame en stabiele relatie aan te gaan. Deze mensen kunnen problemen hebben met fysieke nabijheid, aanraken, intimiteit, sexualiteit en vertrouwen in anderen. Ook is er een groter risico voor angststoornissen, depressie, drugsgebruik, ziektes en sociale problemen op het werk.

Omdat de gevolgen van mishandeling op de lange termijn zo groot is, is het van groot belang, dat indicatie en behandeling zo vroeg mogelijk gebeurd. Door behandeling kan een mishandeld kind opnieuw leren in zichzelf en de ander vertrouwen te krijgen. Ook kan het gezin geholpen worden, ondersteund worden of een andere manier van communicatie leren.

Het lijkt erop, dat kindermishandeling en -misbruik epidemische vormen aan neemt. Er worden veel kinderen blootgesteld aan allerlei vormen van verwaarlozing en fysiek, emotioneel en sexueel misbruik. Er is geen standaard definitie van kindermishandeling. Maar ongeacht de definitie is het percentage kinderen, dat uit hun situatie gehaald wordt maar een klein deel van het werkelijke aantal.  Vaak wordt lichamelijk geweld, dat wordt toegepast door ouders, discipline genoemd. Een manier om hun kinderen te leren zich te gedragen.
Het slaan van kinderen is in veel Europesche landen bij de wet verboden. Toch gebeurt het nog veel, dat een gefrustreerde ouder zijn kind zo hard slaat, dat het kneuzingen, inwendige bloedingen of botbreuken er aan overhoudt. Op deze  manier wordt er ook niet met het kind gepraat over wat er anders moet of wat er fout ging. Het enige wat een kind leert is, dat je problemen oplost door er op los te slaan en ver uit de buurt van de ouder te blijven en uit angst dingen te laten.

Wat te doen als je merkt dat een kind wordt mishandeld of als je bang bent voor je eigen gedrag naar het kind?
Politie, huisarts, hoofd van de school of een andere vertrouwenspersoon inschakelen.
Een melding maken bij het AMK, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, Tel 0900-1231230
Kinderen kunnen bellen naar de Kindertelefoon, 0800-0432
Of naar de Kindertelefoon Chris, 078-6312300