zondag

Het leren van een taal bij kinderen

Kinderen leven in een wereld met taal. In de meest gezinnen wordt volop gepraat. Het leren van een taal is zoiets vanzelfsprekend dat men er nauwelijks over nadenkt hoe het mogelijk is dat een kind gaat begrijpen wat er gezegd wordt. En dat hij diezelfde taal gaat spreken.

In eerste instantie zal de taal uit de omgeving door het kind worden nagebootst. dat is meestal de taal die de ouders spreken. Het wordt dan ook niet zomaar je moedertaal genoemd.

Het leren van de taal is een natuurlijk proces. Het is een voortdurende confrontatie met beeld en geluid en het horen van de grammaticale structuur, die het kind nabootst, herhaalt wen zich eigen maakt.
Het wordt automatisch toegepast en het kind eigent zich deze manier van communiceren toe.

De eerste taal wordt niet alleen door de moeder beinvloed, maar ook door de manier waarop er door de moeder en vader wordt gecommuniceerd en waarop men met elkaar omgaat. En de manier waarop men de taal gebruikt, naast de lichaamstaal en het gebruik van de stem.

woensdag

Spelen!?

Hij speelt!
Ja, mijn pleegzoon speelt.
Hij speelt buiten.
Dat mag logisch klinken voor een kind van bijna 4, maar dat is het niet.
Al 4 maanden woont hij bij ons en is onze grote tuin tot zijn beschikking, maar tot spelen kwam het niet.
Wat hij wel deed was:
..door de planten lopen
..bloemen plukken
..met zijn handen in de tuingraven en de grond omhoog gooien
..de was van de lijn trekken
..zijn 1 jaar jongere pleegbroertje slaan en omduwen
..hem opstoken om de tuin te vernielen
..bij de deur zeuren om naar binnen te mogen
..driftbuien oproepen als er iets van gezegd werd

Totdat ik ineens de woorden van mijn eerste pleegzorgbegeleider herinnerde: Maak de ruimte niet te groot, want dan voelen deze kinderen zich onveilig.
Hoe kleiner de box waar ze in mogen spelen, hoe veiliger ze zich voelen.

En inderdaad is de tuin veel te groot voor hem; ongeveer 30 bij 20 meter.
Nu mag hij niet meer in de tuin, ik heb het terras als zijn speelplaats gemaakt, afgeschermd met planten in potten en een bankje. Nu heeft hij 20m2 tot zijn beschikking.
En zie: hij speelt! Wat een rust.