zondag

Het leren van een taal bij kinderen

Kinderen leven in een wereld met taal. In de meest gezinnen wordt volop gepraat. Het leren van een taal is zoiets vanzelfsprekend dat men er nauwelijks over nadenkt hoe het mogelijk is dat een kind gaat begrijpen wat er gezegd wordt. En dat hij diezelfde taal gaat spreken.

In eerste instantie zal de taal uit de omgeving door het kind worden nagebootst. dat is meestal de taal die de ouders spreken. Het wordt dan ook niet zomaar je moedertaal genoemd.

Het leren van de taal is een natuurlijk proces. Het is een voortdurende confrontatie met beeld en geluid en het horen van de grammaticale structuur, die het kind nabootst, herhaalt wen zich eigen maakt.
Het wordt automatisch toegepast en het kind eigent zich deze manier van communiceren toe.

De eerste taal wordt niet alleen door de moeder beinvloed, maar ook door de manier waarop er door de moeder en vader wordt gecommuniceerd en waarop men met elkaar omgaat. En de manier waarop men de taal gebruikt, naast de lichaamstaal en het gebruik van de stem.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten