donderdag

Seksueel misbruik, hoe gaat een dader te werk?


Seksueel misbruik, hoe gaat een dader te werk?
Sexueel misbruik gebeurt meestal niet door een onbekende op een willekeurige plaats. Integendeel, misbruik van een kind wordt meestal goed doordacht en voorbereid door de dader. Het is goed om als ouders te weten hoe een dader te werk gaat en waar je op moet letten.

VoorbereidingDe dader is meestal voorzien van een arsenaal aan strategieën en processen, zoals het aangaan van een emotionele band met het kind, hoe het te benaderen en voor te bereiden, zodat het gaat doen wat hij wil, dat het kind doet. Deze voorbereidingsacties zijn moeilijk  te herkennen als acties tot misbruik. Als men een kind in een vroeg stadium van misbruik wil beschermen, dan is het belangrijk om te weten van dergelijke benaderingen van de dader, zijn manieren en strategieën. Dit gaan herkennen is een bewustwording van hoe het werkt en alleen dan kan sexueel misbruik in een vroeg stadium worden herkend en effectief worden bestreden.

Strategieën van daders
Daders zijn op zoek naar meisjes, die een grote leegte hebben op emotioneel gebied. Maar ook jongens worden veel meer slachtoffer van sexueel misbruik dan over het algemeen wordt aangenomen. Jongens worden nog altijd opgevoed om zich sterk en stoer te gedragen. Wanneer de jongen dan misbruikt wordt zal hij nauwelijks in staat zijn om hierover te praten. Daders bouwen voortdurend aan een sterke emotionele band met het kind en buiten dit schaamteloos uit.

Voorbereiding
De dader is bezig met een "speciale" relatie op te bouwen met het kind. Hij is persoonlijk op het kind gericht, luistert naar haar en neemt haar uiterst serieus. Na deze inleiding en gemaakte vriendschap gaat de dader langzamerhand over tot subtiele sexueel getinte handelingen. Door af en toe over te gaan op het onderwerp sex of samen een film gaan kijken en dat blijkt toevallig een pornofilm te zijn. Op die manier wordt de relatie langzamerhand sexueel. Hij betrekt het kind in zijn duistere geheimen en laat de verantwoordelijkheid van het gebeuren bij het kind. Door spel en film zal hij het kind voorbereiden op toevallige aanrakingen en op die manier is de weg vrijgemaakt voor sexuele mishandeling of verkrachting.
Omdat er een sterke en afhankelijke band is opgebouwd met het kind wordt het kind op die manier geïsoleerd. Het durft niet over te praten en iedere keer, dat het kind en de dader alleen zijn en er iets meer gebeurt dan de vorige keer, zal deze angst om te praten sterker worden. Het brengt het kind in grote verwarring. De dader zal het kind ook gaan bedreigen als het zijn mond voorbijpraat, hij zal het misleiden en de verantwoordelijkheid van het gebeuren bij het kind leggen. Op die manier wordt de weg naar andere, betrouwbare mensen uit zijn omgeving afgesloten. Bovendien is een kind ook nog eens fysiek niet in staat om de dader te weerstaan.
Het gaat dus om de volgende aspecten:
* voorbereiding
* voorkeur van een kind
* isolatie van het kind
* het effect van geheimhouding
* geleidelijk komen tot sexueel misbruik

Misleiden van de omgeving
Het is niet alleen het kind, dat misbruikt gaat worden, wat misleid wordt door de dader, maar ook de directe omgeving van het kind. Vaak is de dader een bekende of een familielid. De omgeving moet dus ook blindgemaakt worden om niet te zien wat de werkelijke reden is van de vriendschap van de dader met het kind. Dat is te merken aan de volgende handelingen:

*  Er wordt gezocht naar voorwaarden om de vriendschap te kunnen starten en die voorwaarden worden benut. Bijvoorbeeld, oppassen terwijl de ouders samen uit kunnen gaan. Het brengen van het kind naar de sport of club.
*  Het kind langzaam voorbereiden op wat de dader wil, het langzaam introduceren van sex, in gesprek, spel en andere handelingen.
*  Het vertrouwen van de omgeving winnen, duurzame structuren aanbrengen, zodat de vriendschap logisch lijkt voor de omgeving. Waar nodig is de weerstand weerleggen en de noodzaak van de vriendschap verduidelijken.
*  Ouders manipuleren en hun visie op de vriendschap in verwarring te brengen. Zoals: Jullie kunnen haar zo moeilijk begrijpen, laat mij nou maar...

Het is voor ouders buitengewoon moeilijk om goed te kunnen inschatten wat de werkelijke reden is van iemand om zich te bemoeien met hun kind. Ik denk, dat het heel belangrijk is om je kind te beschermen tegen mensen, die het willen misbruiken. Ik denk, dat je als ouders beter te voorzichtig heirin kunt zijn. Want er is niets zo erg, dan er achter te komen, dat je kind slachtoffer is geworden van een persoon, die je dacht te kunnen vertrouwen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten